پیام فرستادن
محصولات
جزئیات خبر
Home > اخبار >
تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن
مناسبت ها
Contact Us
86-29-88763980
Contact Now

تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن

2024-04-08
Latest company news about تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن

Short-range molecular distillation

 

به عنوان یک ماده با خواص انقلابی و چشم انداز برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، گرافن پتانسیل زیادی در زمینه های انرژی، الکترونیک و علوم مواد نشان داده است.با این حال، ناخالصی ها و ناخالصی ها اغلب در طول فرآیند تولید حذف می شوند، که عملکرد و اثربخشی آن را در کاربردهای عملی محدود می کند.

 

Short-range molecular distillation

 

مزیت های فناوری تقطیر مولکولی کوتاه مدت

 

Short-range molecular distillation

 

برای حل این مشکل و بهبود کیفیت محصول،تقطیر مولکولی کوتاه مدتاین فناوری در صنعت گرافن معرفی شده است. در مقایسه با روش های تقطیر سنتی، این فناوری مزایای زیر را دارد:

 

1.تصفیه کارآمد: با تنظیم شرایط عملیاتی مانند دمای و فشار، می تواند انتقال و جدایی بین مواد مختلف فرار را به دست آورد،و به شدت آلودگی های ردیابی و مواد ناخالص در مواد اصلی را تصفیه می کند.

 

2.صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست: در مقایسه با سایر تکنیک های جدایی مانند استخراج و کریستالیزه، ترشی مولکولی کوتاه مدت انرژی کمتری نیاز دارد.تاثیرات آن بر محیط زیست را کاهش می دهد و توسعه پایدار را ترویج می کند.

 

3.توسعه پایدار: تقطیر مولکولی کوتاه مدت می تواند از زباله ها یا باقیمانده ها برای تولید محصولات با کیفیت بالا و با ارزش استفاده کند.این بازیافت به استفاده پایدار از منابع کمک می کند و مزایای اقتصادی را به صنعت گرافن می رساند.

 

 

چشم انداز استفاده

 

در صنعت گرافن، کاربرد فناوری تقطیر مولکولی کوتاه مدت طیف وسیعی از چشم انداز های کاربردی دارد:

 

1.باتری های گرافین: با استفاده از مواد آنودی و کاتودی با خلوص بالاتر، چگالی انرژی و عمر چرخه باتری ها می تواند بهبود یابد.

 

2.مواد رسانای حرارتی گرافین: حذف ناخالصی های مبتنی بر کربن می تواند رسانایی حرارتی مواد رسانا حرارتی را بهبود بخشد و در نتیجه از بین رفتن گرما را بهبود بخشد.

 

3.مواد کامپوزیتی که با گرافین تقویت شده اند: با حذف آلودگی های ردیابی، عملکرد کامپوزیت ها از نظر خواص مکانیکی و ثبات می تواند افزایش یابد.

 

آخرین اخبار شرکت تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن  3Short-range molecular distillation

 

در نتیجه، این امر برای ترویج نوآوری علمی و تکنولوژیکی و توسعه پایدار در مقیاس جهانی ضروری است. Efficient purification of virgin materials in the production process through the application of advanced separation technologies such as short-range molecular distillation will promote the entire graphene industry towards greater efficiency، دوستانه بودن محیط زیست و پایداری.

محصولات
جزئیات خبر
تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن
2024-04-08
Latest company news about تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن

Short-range molecular distillation

 

به عنوان یک ماده با خواص انقلابی و چشم انداز برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، گرافن پتانسیل زیادی در زمینه های انرژی، الکترونیک و علوم مواد نشان داده است.با این حال، ناخالصی ها و ناخالصی ها اغلب در طول فرآیند تولید حذف می شوند، که عملکرد و اثربخشی آن را در کاربردهای عملی محدود می کند.

 

Short-range molecular distillation

 

مزیت های فناوری تقطیر مولکولی کوتاه مدت

 

Short-range molecular distillation

 

برای حل این مشکل و بهبود کیفیت محصول،تقطیر مولکولی کوتاه مدتاین فناوری در صنعت گرافن معرفی شده است. در مقایسه با روش های تقطیر سنتی، این فناوری مزایای زیر را دارد:

 

1.تصفیه کارآمد: با تنظیم شرایط عملیاتی مانند دمای و فشار، می تواند انتقال و جدایی بین مواد مختلف فرار را به دست آورد،و به شدت آلودگی های ردیابی و مواد ناخالص در مواد اصلی را تصفیه می کند.

 

2.صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست: در مقایسه با سایر تکنیک های جدایی مانند استخراج و کریستالیزه، ترشی مولکولی کوتاه مدت انرژی کمتری نیاز دارد.تاثیرات آن بر محیط زیست را کاهش می دهد و توسعه پایدار را ترویج می کند.

 

3.توسعه پایدار: تقطیر مولکولی کوتاه مدت می تواند از زباله ها یا باقیمانده ها برای تولید محصولات با کیفیت بالا و با ارزش استفاده کند.این بازیافت به استفاده پایدار از منابع کمک می کند و مزایای اقتصادی را به صنعت گرافن می رساند.

 

 

چشم انداز استفاده

 

در صنعت گرافن، کاربرد فناوری تقطیر مولکولی کوتاه مدت طیف وسیعی از چشم انداز های کاربردی دارد:

 

1.باتری های گرافین: با استفاده از مواد آنودی و کاتودی با خلوص بالاتر، چگالی انرژی و عمر چرخه باتری ها می تواند بهبود یابد.

 

2.مواد رسانای حرارتی گرافین: حذف ناخالصی های مبتنی بر کربن می تواند رسانایی حرارتی مواد رسانا حرارتی را بهبود بخشد و در نتیجه از بین رفتن گرما را بهبود بخشد.

 

3.مواد کامپوزیتی که با گرافین تقویت شده اند: با حذف آلودگی های ردیابی، عملکرد کامپوزیت ها از نظر خواص مکانیکی و ثبات می تواند افزایش یابد.

 

آخرین اخبار شرکت تقطیر مولکولی کوتاه مدت در صنعت گرافن  3Short-range molecular distillation

 

در نتیجه، این امر برای ترویج نوآوری علمی و تکنولوژیکی و توسعه پایدار در مقیاس جهانی ضروری است. Efficient purification of virgin materials in the production process through the application of advanced separation technologies such as short-range molecular distillation will promote the entire graphene industry towards greater efficiency، دوستانه بودن محیط زیست و پایداری.

نقشه سایت |  Privacy Policy | China Good Quality اواپراتور فیلم پاک شده Supplier. Copyright © 2024 toption-china.com . All Rights Reserved.